Zasady obowiązujące od 25.12.2014
 
 
Zwroty
 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu.
2. Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je ( np. w jednej paczce ze zwracanym produktem i dowodem zakupu lub mailem na adres kontakt@muzpony.pl) na adres:
Melon s.c. (magazyn MUZPONY)
ul. Wycieczkowa 32
95-070 Rąbień AB
W wypadku gdy jedno zamówienie obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego produktu.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
4. Zwracany towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz.
5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę). Jeśli na dowodzie zakupu jest więcej pozycji, można zachować dla siebie jego ksero).
6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, które jest on obowiązany ponieść:
• Klient ponosi koszt dostarczenia zwracanego produktu do sklepu
Przykładowy koszt wysyłki paczki Pocztą Polską (w zależności od gabarytu i wagi paczki) wynosi:
od 0 do 1 kg - 12 zł,
1 kg - 2 kg - 14 zł,
2 kg - 5 kg - 16 zł,
5 kg - 10 kg - 22 zł,
10 kg - 15 kg - 26 zł.
Przykładowy koszt nadania przesyłki paletowej to ok. 150 zł (np. zwrot mebli)
• Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli Kupujący zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską lub skorzystał z opcji dostawy express - oferowanej przez firme Pinio) koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.
7. Sklep dokona zwrotu ceny za towar oraz wartości kosztu dostawy produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o odstapieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

Reklamacje
 
1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy drogą mailową pod adresem (kontakt@muzpony.pl) lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Reklamowany produkt należy odesłać na adres:
Melon s.c. (z dopiskiem magazyn MUZPONY)
ul. Wycieczkowa 32
95-070 Rąnień AB
wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem. W przypadku produktów gabarytowych np. mebli wystarczy dołączyć zdjęcia reklamowanego produktu, bez konieczności jego odsyłania na adres Sklepu.
3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
5. Wzór formularz reklamacji w wersji do wydrukowania znajduje się w dziale Zwroty i reklamacje.
6. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.
7. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki towaru. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.
 
 
 
Zasady obowiązujące do 24.12.2014
 
Zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu. Prawo zwrotu nie przysługuje w wypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta np. literki, zabawki z dedykacją oraz innych produktów o właściwościach ściśle określonych przez Klienta (np. zmiana koloru produktu na inny niż standardowy, wymiaru itp.).
2. Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je ( np. w jednej paczce ze zwracanym produktem i najlepiej oryginałem paragonu) na adres Sklepu najpóźniej czternastego dnia od daty otrzymania zamówionego towaru.
3. Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar nie nosi śladów użycia (w tym montażu). Towar musi być kompletny (oryginalne opakowania towarów są częscią produktu - nie mogą być porwane, dziurawe itp).
4. Zwracany towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz.
5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę). Jeśli na dowozie zakupu jest więcej pozycji, zachowaj dla siebie jego ksero).
6. Koszty odesłania towaru ponosi konsument.
7. Sklep dokona zwrotu ceny za towar nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstapieniu przez Klienta od umowy.
8. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.
Reklamacje
1. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego wraz z towarem dowodu zakupu oraz wypełnionego formularza reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a gdy nie będzie to możliwe, Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne w Sklepie towary albo zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
4. Zwracany w ramach reklamacji towar należy odesłać na adres Sklepu. 
5. Nie będą przyjmowane paczki wysłane za pobraniem. 
6. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru.
7. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem kontakt@muzpony.pl.
Wymiany
1. W przypadku wymiany produktu na inny należy odesłać go do nas z:
* dowodem zakupu - jest niezbędny do przyjęcia towaru z powrotem. Gdy na dowodzie zakupu widnieje więcej niż 1 produkt, zachowaj dla siebie jego ksero.
* wypełnionym formularzem wymiany.
Zwrotu towaru, który ma zostać wymieniony należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta pierwotnie zamówionego towaru.
2. Aby zarezerwować towar, na który będzie wymiana prosimy złożyć nowe zamówienie w e-sklepie. Przy składaniu zamówienia, prosimy o wpisanie w uwagach zamawiającego WYMIANA oraz numer zamówienia produktu, który będzie odsyłany.
3. Odsyłany produkt jest na koszt Kupującego, również na jego koszt jest wysyłka produktu wymienianego
W przypadku wymiany na produkt tańszy, różnicę w cenie zwrócimy na konto, także wtedy gdy zakup został dokonany w e-sklepie, a wymiana jest dokonywana w sklepie stacjonarnym. (W przypadku wymiany w sklepie stacjonarnym prosimy o posiadanie wydrukowanego formularza wymiany z podanym kontem bankowym).
 
 
Do pobrania:
 
 
 
 
 
Muzpony na Facebook'u