REGULAMIN KONKURSU
„Pokój dziecka urządzony z marką MUZPONY” organizowany na portalu facebook.com
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Pokój dziecka urządzony z MUZPONY”
2. Organizatorem konkursu jest Melon s.c. A. Podgórska, P. Szczypiński prowadzacy profil znajdujący się na stronie www.facebook.com/ wwwmuzponypl/, zwany dalej „MUZPONY”.
 
UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
 
1. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby zamieszkałe na terytorium Polski, które w komentarzu pod wskazanym postem na fanpage portalu Facebook umieszczą przez siebie wykonane, zdjęcie w którym pochwalą się zaaranżowały wnętrze dziecka z produktem marki „Muzpony” oraz polubią fanpage na portalu Facebook organizatora konkursu https://www.facebook.com/pages/wwwmuzponypl/106056866083711
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wpis wraz ze zdjęciem.
3. Zgłoszenia w komentarzu do wpisu konkursowego należy umieszczać od 20 kwietnia do 04 maja 2015 roku.
4. Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, że zgadza się również na publikację i przetwarzanie swoich danych osobowych - Imienia i Nazwiska w celach przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców. Wyraża także zgodę na publikację zdjęcia na profilu marki Muzpony.
 
FORMA KONKURSU I SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
 
1. Zgłoszenia do konkursu spełniające wymogi określone powyżej przyjmowane są do 04 maja 2015 roku. Po tym czasie Organizator Konkursu wybierze jednego zwycięzcę konkursu. Zwycięski wpis wybrany zostanie według subiektywnej oceny komisji konkursowej, która ceni pomysłowość, dobry gust oraz niekonwencjonalne spojrzenie na wnętrze dziecięce.
2. Autorce/Autorowi zwycięzgiego wpisu zostanie przyznana nagroda w postaci miękkiego pledu dla dzieci z kolekcji Gwiazda.
3. Laureatka/laureat konkursu zostanie ogłoszony 06.05.2015 r. a zdjecia zwycięzkiego zdjęcia z aranżacją z MUZPONY będzie zaprezentowane w formie galerii konkursowej na stronie www Organizatora Konkursu oraz na Fanpage'u „MUZPONY.PL” na Facebook'u.
 
CZAS TRWANIA KONKURSU
 
Konkurs trwa od 20 kwietnia do 04 maja 2015 roku, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie oraz profilu MUZPONY.PL na Facebook'u 06 maja 2015 r.
 
NAGRODY
 
Nagroda Główna:
https://muzpony.com.pl/produkt,338,2332-gwiazda_miekki_pikowany_pled_120x90_cm.html
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 
 
 
 
 
 
 
Muzpony na Facebook'u